Informasjonsbrev for samtykke til deltakelse i forskning


Tittel på prosjektet: Holdninger til helseomsorg og valg knyttet til dette


Vennligst les følgende informasjon om studien som skal gjennomføres.

Jeg samtykker i å delta i dette prosjekt som ledes av Fuschia M. Sirois, PhD ved institutt for psykologi ved Bishops universitet, Lennoxville, Quibec, Canada og Agnete E. Kristoffersen, PhD fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), UiT Norges arktiske universitet. Prosjektet finansieres av a Canada Research Chair som Dr. Sirois har mottatt.

HENSIKTEN MED STUDIEN

Hensikten med studien er å undersøke forholdet mellom folks holdninger til helseomsorg og deres valg av helseomsorgstjenester. Vi er spesifikt interessert i hvordan holdninger til å gå til alternativ behandler knyttes til valget om å fortsette å bruke alternativ behandling.

FREMGANGSMÅTER

Som deltaker i dette prosjektet vil jeg fylle ut et nettbasert spørreskjema som omfatter spørsmål om min helse og helseatferd og min bruk av og holdninger til alternativ behandling (AB). Jeg vil også få presentert mulige behandlingssituasjoner og bli spurt om mine behandlingsvalg for behandling av mer eller mindre alvorlige helseproblemer.

Denne spørreundersøkelsen tar ca. 15-20 minutter å gjennomføre. Etter at spørsmålene er besvart, vil du få en mulighet til å delta i en trekning på to gavekort fra en nettbokhandel pålydende kr. 275,-

DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE SEG

Jeg er oppmerksom på at jeg til enhver tid har rett til å trekke meg fra prosjektet uten negative følger. Mine svar er anonyme og kan ikke spores tilbake til meg. Jeg kan derfor kun trekke meg fra studien opp til det punkt da jeg trykker på knappen for “Send spørreskjemaet” på slutten av spørreundersøkelsen.

KONFIDENSIALITET

Flere tiltak vil bli gjort for å sikre konfidensialitet når det gjelder spørreskjemadataene du sender inn. Alle mottatte svarskjema vil bli oppbevart på en sikker server og vil kun være tilgjengelig for forskerne. Dato og tid for innsendelse vil være den eneste tilleggsinformasjonen knyttet til spørreskjemaene. Denne informasjonen benyttes kun for å utelukke duplikatforsendelser. Skulle du velge å delta i trekningen av gavekortene, vil e-postadressen du oppgir kun bli benyttet til trekningen og vil bli slettet etter at den er gjennomført. E-postadressen din vil imidlertid ikke bli knyttet til svaret ditt på spørreundersøkelsen.

Alle elektroniske data vil bli lagret på en passordbeskyttet PC på forskernes kontorer. Kun forskerne og deres assistenter vil ha tilgang til denne informasjonen. Alle rapporter fra denne studien som blir gjort tilgjengelige for deltakere eller sendt til et vitenskapelig tidsskrift for publisering, vil inneholde informasjon som reflekterer grupperesultater og ikke informasjon om enkeltpersoner. I tråd med retningslinjene for Canadian and American Psychological Associations, vil data bli oppbevart på et sikkert sted i en periode på 5 år etter publisering. Etter den tid vil materialet bli tilintetgjort på en trygg måte (for eksempel i en makuleringsmaskin og/eller slettet elektronisk).

MULIG RISIKO OG UBEHAG

Det er mulig at enkelte deltakere kan oppleve lettere ubehag mens de tenker på muligheten for å søke hjelp for noen av helseproblemene som er listet opp. Vi ber imidlertid ikke deltakerne om å tenke seg at de har helseplagene, bare å tenke på hvilke behandlingsvalg de vill gjort for å behandle plagene som er listet opp.

MULIGE FORDELER

Deltakere kan ha nytte av å tenke gjennom sine holdninger relatert til bruk av alternativ behandling og hvordan disse kan påvirke behandlingsvalgene deres. Dette kan hjelpe dem til å bli mer oppmerksomme på sine valg knyttet til helseomsorg.

Kunnskapen som kommer ut av denne studien, vil kunne bidra til en bedre forståelse av hvordan personer tenker rundt sine fremtidige helsevalg.

TILBAKEMELDING OM RESULTATENE AV DENNE STUDIEN TIL DELTAKERNE

Forskningsfunnene i denne studien vil være tilgjengelige som en kort rapport innen 30. september 2015.

KONTAKTINFORMASJON

Agnete E. Kristoffersen kan nås på telefon 77646147 eller e-post agnete.kristoffersen@uit.no

Etisk komite ved Bishops universitet godkjente dette prosjektet 19. juni 2014.

Jeg samtykker i å delta i dette prosjektet, og jeg har tatt denne avgjørelsen basert på informasjonen jeg har mottatt om det. Jeg har lest og forstått denne samtykke-informasjonen og godtar betingelsene.

Jeg forstår at ved å fylle ut og sende inn dette elektroniske spørreskjemaet, gir jeg mitt samtykke til å delta i denne studien i henhold til betingelsene gitt ovenfor.

Det anbefales at du skriver ut en kopi av dette informasjonsbrevet for din egen informasjon.

Send den videre: Du er velkommen til å sende lenken til denne siden til andre personer som du kjenner og som kan være interessert i å delta.


Ønsker du å fortsette? For å bekrefte at du har lest og forstått denne informasjonen og ønsker å fortsette med spørreundersøkelsen, vennligst trykk på “Jeg samtykker”.
Jeg samtykker
Nei takk


http://www.ubishops.ca/phwb/